اپ تماس و ارسال پیام رایگان

با نصب نرم افزار Textme میتوانید ارتباط برقرار کنید ( تماس و تکست )
و پس از هر بار شارژ با پرداخت هزینه یا رایگان به قسمت Free کردیت مراجعه کنید با دیدن هر ویدیو تبلیغاتی 1 دقیقه کردیت بگیرید ( البته با 1 کردیت پس از وصل شدن قطع میشود و ترجیحا بیشتر از 10 کردیت برای 1 دقیقه صحبت با ایران داشته باشید )
•توجه داشته باشید ویدیو تبلیغاتی را تا آخر تایم تایین شده ببینید بعد نرم افزار دریافت کردیت را اعلام میکند

دانلود اپلیکیشن تماس و پیام رایگان