گروه واتساپ آمریکا و کانادا

چگونه می توانم در WhatsApp گروه آمریکا و کانادا را پیدا کنم؟
لینکی که در ادامه ذکر میشود WhatsApp را باز کنید بروی لینک گروه ، ضربه بزنید. 

گروه WhatsApp ولتساپ آمریکا و کانادا چگونه عمل میکند؟
به عنوان چنل عمل میکند به این صورت که فقط ادمین ها مطلب ارسال میکنند و کاربران اجازه ارسال پیام ندارند .

گروه واتساپ مرجع آمریکا و کانادا

  • ما این مکان برای دسترسی آسان به مطالب مرجع آمریکا و کانادا ایجاد کرده ایم
  • در چنل واتساپ موضوعات حقوقی ، قانون مهاجرت و اخبار روزانه منتشر می شود
  • توجه داشته باشید که از لحظه عضویت ، محتوا بعد از آن قابل مشاهده است
    • یعنی واتساپ بدان معنی است که محتوای ارسال شده قبل از عضویت در گروه قابل مشاهده نیست
  • محتوای روزانه به طور مداوم به روز می شود

نکته:

حداکثر تعداد افرادی که می توانید در هر چنل باشد ، به جای 100 نفر مانند گذشته ، به 256 نفر افزایش یافته است.