گروه تلگرام دوستیابی ایرانیان مقیم آمریکا

گروه تلگرامی دوستی ایرانیان امریکا برای ارتباط نزدیک تر بین ایرانیان مقیم امریکا ایجاد شده است، این گروه توسط ایرانیان مقیم آمریکا ایجاد و اداره میشود. از طریق لینک میتوانید در این گروه عضو شوید.

لطفا به قوانین ذکر شده در گروه احترام بگذارید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است