گروه تلگرام رل یابی در تلگرام

زندان نیست قانون الکی بزاریم
شوخی بیداد میکنه ❤️
گپ رشت ، تهران کرج تمام شهرها ایران زمین✌️
ᴠᴏɪᴄᴇ ᴄᴀʟʟ➠24ʜ ❤️
𝗖𝗢𝗖𝗔𝗶𝙉᯾☘⛓𝗘𝗕𝗕𝗔 ❤️
-𝘿𝙖𝙝𝙚 𝟳𝟬 ⁸⁰ ❤️
-𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗖𝗵𝗮𝘁 𝟮𝟰𝗵 ❤️
-𝗥𝗲𝗹 𝗕𝗲𝘇𝗮𝗻 ❤️

♡︎چت✓
♡︎گیم✓
♡︎بحث✓
♡︎چالشای باحال همراه با جایزه✓

♡︎قـراره کلیـ لحظه فــان داشتـه باشیمـ ❤️

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است