گروه تلگرام رل یابی در تلگرام

زندان نیست قانون الکی بزاریم
شوخی بیداد میکنه😛
گپ رشت ، تهران کرج تمام شهرها ایران زمین✌️
👀🎙ᴠᴏɪᴄᴇ ᴄᴀʟʟ➠24ʜ🎙
😈💦𝗖𝗢𝗖𝗔𝗶𝙉᯾☘⛓𝗘𝗕𝗕𝗔
-𝘿𝙖𝙝𝙚 𝟳𝟬 ⁸⁰🚱🍌
-𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗖𝗵𝗮𝘁 𝟮𝟰𝗵 👅💯
-𝗥𝗲𝗹 𝗕𝗲𝘇𝗮𝗻 💍🎭

♡︎چت✓
♡︎گیم✓
♡︎بحث✓
♡︎چالشای باحال همراه با جایزه✓

♡︎قـراره کلیـ لحظه فـ✨ـان داشتـه باشیمـ💜

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است