گروه تلگرام آمریکایی کالیفرنیا

این گروه برای ایجاد ارتباط نزدیک تر و دوستی بین ایرانیان مقیم ایالت کالیفرنیا و ارائه اطلاعات مختلف برای زندگی ایجاد شده است و توسط ایرانیان مقیم آمریکا در کالیفرنیا اداره میشود. برای عضویت میتوانید از طریق لینک زیر به ما ملحق شوید.

لطفا به قوانین گروه احترام بگذارید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است