گروه فیسبوک ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا

یک روش کارآمد برای اتصال میلیون ها ایرانی ها چه در داخل چه در خارج از کانادا به یکدیگر

سوالی برای زندگی در آمریکا و کانادا یا مهاجرت دارید می‌توانید در این گروه از دوستان خودتان بپرسید یا اگر تجربه یا اطلاعات مناسب دارید به دوستان خودتون کمک کنید

جهت عضویت لطفا اینجا را کلیک کنید

Facebook iranian America Canada

Iranian America Canada

An efficient way to connect millions of Persians  of inside and outside of Canada! 

Un moyen efficace de relier des millions de persans en et/ou hors du Canada!

¡Una manera eficiente de conectar millones de persas dentro y fuera de Canadá!
Facebook iranian America canada
group facebook iranian America canada