مجموعه گروه مهاجرین کانادا

جهت عضویت در گروه ها لطفا اینجا را کلیک کنید

چهار نوع گروه مهاجرین کانادا وضعیت مهاجرت موجود بپردازیم:
شهروندان کانادا ، ساکنان کانادا ، غیر مهاجران کانادا و افراد بدون مستندات وضعیت مشخص کانادا. 
اینها افرادی هستند كه یا در آمریكا به دنیا آمده اند یا بعد از سه یا پنج سال اقامت دائم “طبیعی شده” شده اند.

برخی دلایلی که مهاجران برای ترک کشور خود از کشور خود انتخاب می کنند شامل:
مسائل اقتصادی ، مسائل سیاسی ، اتحاد خانواده یا بلایای طبیعی است. 
دلایل اقتصادی شامل جستجوی دستمزد بالاتر ، فرصت های شغلی بهتر ، سطح زندگی بالاتر و فرصت های تحصیلی است.
در گروه ها به دلایل دیگر نیز پرداخته میشود

تفاوت بین مهاجرت و مهاجرت چیست؟
تفاوت بین
 “مهاجرت” و ” مهاجرت ” است که “مهاجرت” عمل از ورود به یک کشور خارجی زندگی می کنند
در حالی که “است مهاجرت ” عمل ترک یک کشور به کشور در دیگر زندگی می کنند است.
 اختلافات در مثالهای فوق را در نظر بگیرید ، پدربزرگ و مادربزرگ من به ایالات متحده مهاجرت کردند.

کانادا به عنوان توصیف چیست؟
کانادا
 است به عنوان شرح یک «دموکراسی کامل”، با سنت لیبرالیسم و برابری طلب، تعدیل ایدئولوژی سیاسی. تأکید بر عدالت اجتماعی عنصر متمایز فرهنگ سیاسی کانادا بوده است.

شرح کانادا کشور در آمریکای شمالی

کانادا کشوری است در بخش شمالی آمریکای شمالی. ده استان و سه قلمرو آن از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام
و از سمت شمال به اقیانوس قطب شمال گسترش یافته و 9.98 میلیون کیلومتر مربع را در بر می گیرد و با مساحت این کشور ، دومین کشور بزرگ جهان است.