گروه های تلگرام ایرانیان مقیم کانادا

یک روش کارآمد برای اتصال میلیون ها ایرانی ها چه در داخل چه در خارج از کانادا به یکدیگر

لینک (عضویت) | اینجا را کلیک کنید

از ابتدای سال جدید میلادی، شرکت توسعه اجتماعی امریکا کانادا در کانادا،

و مجموعه گروههای تلگرامی ایرانیان مقیم کانادا که یک مجموعه نسبتا

جدید اجتماعی فعال و موثر در دنیای مجازی می باشد، نوع خاصی از یک همکاریو شراکت معنوی ویژه را با نگاه به آینده و به قصد توسعه اطلاع رسانی این اولین شراکت و همکاری معنوی آمریکا کانادا با یک نهاد مرتبط و فعال اجتماعی در سال جدید میلادی و در مجموع یازدهمین همکاری معنوی این شرکت با اشخاص یا سازمان ها یا نهادهای فعال در عالم حقیقی یا فضای مجازی است که هر یک به نوعی در راه کمک و پیشبرد به معرفی و ارتقا و توسعه فرهنگ  و زبان و ادبیات و یا بطور کلی در راه توسعه اجتماعی فارسی زبانان یا اقوام هیسپانیک در کانادا یا خارج از کانادا فعالیت می نمایند

و معرفی بیشتر و پشتیبانی و قدردانی از زحمات و  اقدامات این گونه شرکای معنوی آن بوده  و همه آنها در یک خاصیت مشترکند: از نتیجه این گونه همکاری ها باید یک شبکه ارتباطی عمومی منسجم و کارآمد و البته تقریبا اختصاصی برای فارسی زبانان، به یکدیگر متصل شوند و به رفع و رجوع سوالات و نیازهای اطلاعات عمومی شهری و گردشگری و امور مدنی و اجتماعی یکدیگر مبادرت ورزند و افتخاری خود را در سایر امورات و موضوعات  مربوط به رشد و توسعه اجتماعی افراد و کسب و کارهای فرهنگی اجتماعی کامیونیتی خود در شهرهای مختلف کانادا صرف و متمرکز نماییم.