مجموعه گروه های تلگرام کانادا

زندگی و مهاجرت این مجموعه جهت آشنایی به امور مربوط به زندگی مهاجرت به کانادا،اخذ اقامت دائم،ویزای تحصیلی کانادا،پذیرش از دانشگاههای کانادا،ویزای توریستی کانادا و روشهای اقامت از طریق اسپانسرشیپ سرمایه گذاری و دیگر مسائل مربوط به مهاجرت و اقامت دائم و جهت آگاهی از آخرین تغییرات برنامه های مهاجرتی می باشد . شما می توانیداز طریق کلیک و روی لینک زیر و یا با جستجوی آی دی کانال در قسمت جستجوی تلگرام در کانال تلگرام و گروه تلگرام این مجموعه عضوشوید.

جهت عضویت لطفا اینجا را کلیک کنید

مطالب کانال مهاجرت و اخذ اقامت دائم

معرفی روشهای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا

معرفی برنامه های مهاجرت به کانادا

محاسبه امتیاز برنامه های مهاجرت به کانادا

روشهای مهاجرت به کانادا از طریق تخصص و کار

روشهای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

روشهای مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ فامیلی

ویزای های توریستی کانادا،ویزای مولتی

شرایط پذیرش از مدارس کانادا و مزیت های آن

شرایط پذیرش از دانشگاههای کانادا

ویزای های تحصیلی دانشجویی

راههای تبدیل ویزای دانشجویی به اقامت

راههای تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است