مجموعه گروه های تلگرام کانادا

زندگی و مهاجرت این مجموعه جهت آشنایی به امور مربوط به زندگی مهاجرت به کانادا،اخذ اقامت دائم،ویزای تحصیلی کانادا،پذیرش از دانشگاههای کانادا،ویزای توریستی کانادا و روشهای اقامت از طریق اسپانسرشیپ سرمایه گذاری و دیگر مسائل مربوط به مهاجرت و اقامت دائم و جهت آگاهی از آخرین تغییرات برنامه های مهاجرتی می باشد . شما می توانیداز طریق کلیک و روی لینک زیر و یا با جستجوی آی دی کانال در قسمت جستجوی تلگرام در کانال تلگرام و گروه تلگرام این مجموعه عضوشوید.

جهت عضویت لطفا اینجا را کلیک کنید

مطالب کانال مهاجرت و اخذ اقامت دائم

معرفی روشهای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا

معرفی برنامه های مهاجرت به کانادا

محاسبه امتیاز برنامه های مهاجرت به کانادا

روشهای مهاجرت به کانادا از طریق تخصص و کار

روشهای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

روشهای مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ فامیلی

ویزای های توریستی کانادا،ویزای مولتی

شرایط پذیرش از مدارس کانادا و مزیت های آن

شرایط پذیرش از دانشگاههای کانادا

ویزای های تحصیلی دانشجویی

راههای تبدیل ویزای دانشجویی به اقامت

راههای تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کار