گروه کولبران کانادا در تلگرام

شاید رساندن یک نامه گره گشای مشکلی باشد

جهت عضویت لطفا اینجا را کلیک کنید

گروه کانال کولبر کانادا گروهی عام المنفعه با هدف جا به جایی مدارک و بار حتی الامکان رایگان و انتقال ارز با کمترین هزینه بین کانادا و ایران کانال کولبر کانادا با هدف ارائه ی اطلاعات مانند قوانین و مقررات گمرکی ایران و کانادا، قوانین مهاجرتی و ویزا، قوانین بیمه و کار و سایر زمینه ها ی مرتبط ایجاد شده است.

آیا دیگران می توانند گروه های تلگرام من را ببینند؟
گروه های عمومی تلگرام برعکس قطبی هستند. آنها دسترسی هرچه بیشتر کاربر را در گروهها به آسانی ممکن می سازند تا بتوانید از حدود 200000 عضو به طور کامل استفاده کنید. برای یافتن گروه های عمومی تلگرام می توانید از جستجوی درون برنامه ای Telegrams استفاده کنید و پیوند دعوت برای همه اعضای گروه در دسترس است