گروه و کانال های دوست یابی در تلگرام

ابـر‌ گـپ ایـران 🇮🇷 🥇 دورهی 🝳
بزرگتـرین چتـکده ایـران 🎉رل زنـی آزاد🔥هـروز چالـش همـراه با جـایزه🎊

⌧چــت♪⌫ٱزاد√↗🛃
⌧ویس چــت♪⌫فعال√⚜️

بزرگترین لینکدونی تلگرام، بیشترین ممبر فعال

یه لینکدونی خاص♡❤ 《دختراش حساس♡❤ 《پسراش جیگر طلاست♡❤ 《ادب نشانه ی فرهنگ شماست♡❤ 《بیا پشیمون نمیشی♡❤ 😍از همه شهری هستیم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است