ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
  ورود
    پرینت

  فر کیانی درمورد عکس سخن می گوید

  لغت پهلویک ākasī که در اوستایی ā – kas ( ā=به – بر – سوی – بیش kas=نور ) در پارتی میانه *آگس ‘gs خوانده میشده به مانای جلوه، ظهور و بیناب apparent visible است که امروز اکس aks خوانده میشود و ارب آنرا عکس نوشته و لغت عکاس ( =اکسکار – اکسگر ) را از آن جعل کرده است. دانستنی است لغت اربیشده ی معکوس از این ریشه نیست بلکه از لغت اسک به مانای وارونه ساخته شده و همچنین واژگان اکش akSi अक्षि در سنسکریت و **اَخش axš در اوستایی به مانای چشم هستند.
  عکاسی= اکس گری
  عکاس=اکس کار
  کارگاه عکاسی=اکس خانه
  پیرسها ( منابع ) :
  Nyberg Pahlavi Dictionary*
  **فرهنگ واژگان اوستایی: شادروان احسان بهرامی – فریدون جُنیدی
  همتای دیگر اکس نیز واژه ی فرتور می باشد!